Akce
Semináře
Pilates
Joga
Aktuální rozvrh Ceník Chci začít s jogou Co na lekci O nás ONLINE SYSTÉM

CENÍK KURZOVNÉHO

platný od 19.října 2020, ceny jsou účtovány bez DPH, nejsme plátci DPH.

LEKCE YOGY/JOGY a PILATES

Zkušební lekce 150 Kčpro úplné nováčky v našem studiu
PERMANENTKA na 5 lekcí 990Kč 2 měsíce, necvičí se o st.svátky
PERMANENTKA na 10 lekcí 1890Kč 3 měsíce, necvičí se o st.svátky
SENIOR PERMANENTKA na 5 lekcí 600Kč věk 65+, 3měsíce, necvičí se o st.svátky
INDIVIDUÁLNÍ (privátní) LEKCE 750 Kč 60min, dalších 30min 250Kč, individuální dohoda
P O Z O R !!! Pouze pro PŘEDEM registrované klienty s uhrazeným předplatným/ kurzovným a potvrzenou REZERVACÍ místa v kurzu či jako online rezervace na lekci.(Vemte, prosím, na vědomí, že v případě, že dorazíte na lekci bez dodržení výše uvedeného postupu, nebude vám umožněno lekci absolvovat z organizačních a bezpečnostních důvodů.)

Obchodní podmínky a provozní řád Joga-Studio.cz

  1.PROVOZNÍ ŘÁD JOGA-STUDIO.cz (dále jen studio)
 • 1.1. Ve všech prostorech studia platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. V době platnosti vládních/legislativních opatření s nemocí COVID-19 se nutno dodržovat zvýšená hygienická pravidla (viz AKTUÁLNÍ SITUACE - pravidla ).
 • 1.2. Konání lekcí i kurzů se řídí N A B Í D K O U KURZŮ . Hodiny se nekonají ve dnech státních svátků a většiny školních prázdnin. Na lekci/kurz se dochází nejpozději 5 minut před jejím začátkem.
 • 1.3. Bez PLATNÉ R E G I S T R A C E, potvrzení o jejím přijetí a úhrady bankovním převodem není možno lekce/kurz navštěvovat.
 • 1.4. Promeškáním planovaného počátku kurzu či lekce (např. čas v online systému v 18:30h), kdy účastník dorazí z jakéhokoliv důvodu pozdě, již není možné se lekce zúčastnit, propadá bez náhrady.
 • 1.5. Za odložené věci nepřebíráme zodpovědnost! Účastníci lekcí mají zakázáno s sebou do studia přinášet cenné věci či větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost, nebo větší obnos mají, je nutné je mít neustále u sebe a vzít si je s sebou do sálu, kde lekce/kurz probíhá. Nenechávejte cenné předměty v šatně!
  2.REGISTRACE
 • 2.1.Vyplněním a odesláním R E G I S T R A C E byl udělen souhlas se zpracováním poskytnutých údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), který nahrazuje od 25.5.2018 souhlas dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • 2.2.Odesláním R E G I S T R A C E stvrzuje účastník, že si je vědom svého zdravotního stavu, způsobilosti ke sportovním výkonům, že je plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobré fyzické formě, která dovoluje účastnit se kurzu/lekcí ve studiu. Nemá, anebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily, či ho omezovaly ve fyzickém cvičení. V opačném případě se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a v každém případě na vlastní zodpovědnost a riziko.
 • 2.3. Odesláním R E G I S T R A C E účastník lekce/kurzu/jiné akce, kterou pořádá studio, prohlašuje, že je starší 15-ti let nebo, že má písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti.
 • 2.4. R E G I S T R A C Í do kurzu nebo na jinou akci, kterou pořádá studio, se účastník účastní dobrovolně a na své vlastní nebezpečí a jakýkoli risk, či případný úraz související s náplní akce je předmětem jeho osobní zodpovědnosti. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.
  3.PLATBA a ORGANIZACE KURZOVNÉHO / PŘEDPLATNÉHO
 • 3.1. R E G I S T R A C Í na kurzu/akci účastník stvrzuje, že se obeznámil s těmito podmínkami a zavazuje se uhradit kurzovné uvedené v ceníku do čtyř dní od písemného potvrzení (emailem o akceptaci registrace a detailech platby.)
 • 3.2.Pokud účastník kurzu uhradil platbu, ale nemůže se zúčastnit, nechť postupuje dle STORNO podmínek, viz bod 4.
 • 3.3.Pokud platba není účastníkem uhrazena do 4 dní, pak je jeho registrace zrušena a místo uvolněno pro dalšího zájemce, BEZ NÁHRADY.
 • 3.4.Po potvrzení o úhradě je kurz automaticky rezervován, musí být absolvován v daném termínu, všechny nevybrané lekce propadají bez náhrady.
 • 3.5.Při registraci předplatného na určitý počet lekcí a s předem stanovenou platností - se po jeho úhradě - čerpání řídí striktně počtem dní/lekcí na který je toto předplatné registrováno. Datum platnosti předplatného je konečným datem, po jeho uplynutí propadá předplatné bez náhrady.
  4.STORNO PODMÍNKY PRO KURZY/AKCÍ
 • 4.1.Při nemožnosti nastoupit na místo v registrovaném a uhrazeném kurzu, pokud zajistí účastník náhradníka, na kterého bude jeho kurzovné - CELÉ - převedeno, nebude storno poplatek účtován. Náhradník musí absolvovat ten samý objednaný CELÝ konkrétní kurz (ne v náhradním či jiném termínu, ani jeho části).
 • 4.2.Storno více jak 4 týdny před začátkem kurzu – vrací se celá částka. Storno méně jak 3týdny vrací se 50procent. Storno v den nebo po začátku kurzu/lekcí – celá částka propadá, a to i v případech, že přihláška byla odeslána až po začátku kurzu.
 • 4.3.Účastník kurzu je individuálně zodpovědný za absolvování (neboli odchození/čerpání) kurzovného na určitý počet lekcí a s předem stanovenou lhůtou platnosti. Datum lhůty platnosti kurzovného je konečným datem, po jeho uplynutí propadá kurzovné bez náhrady.
  5.PŘEDPLATNÉ, ÚČAST na lekci & RUŠENÍ REZERVACE
 • 5.1. Registrovaným účastníkům lekcí je pro rezervace, rušení a informace o aktuálním stavu jejich předplatného k dispozici ON-LINE SYSTÉM. Platně zrušená rezervace je pouze v tomto online systému, a to 12h před plánovaným začátkem lekce (vyjma kurzů). Platně zrušená lekce je vrácena zpět na předplatné a může být znovu rezervována do konce platnosti předplatného.
 • 5.2.Platně registrovaný účastník kurzu/lekcí musí absolvovat celý kurz/předplatné. Oznámení emailem, pozdní příchod, nečekané události, nemoci, těhotenství, apod. o neúčasti na lekci nejsou omluvenkou a neabsolvované lekce propadají bez náhrady.
 • 5.3. Platnost předplatného/kurzovného je striktně vymezena dobou, na kterou je předplatné/kurz vypsán, tedy datum OD - DO & počet lekcí. Kurzovné/předplatné je nutno vyčerpat v době jeho platnosti. Nevyčerpané kurzovné/předplatné po uplynutí lhůty platnosti propadá bez náhrady, nelze je převádět do dalšího období ! Finanční refundace ani zápočty (např.pro budoucí akce/lekce) pořádané studiem není možné.
  6.ZMĚNA ROZPISU/KURZU/LEKCÍ
 • 6.1. Plánovaný rozpis hodin se mění zpravidla 4x do roka (zimní, jarní, letní, podzimní) a dle něj jsou vypisovány kurzy a nabídka lekcí či lektorek/ů.
 • 6.2. Joga-Studio.cz si vyhrazuje změnit nabídku kurzů, lekcí, akcí v jakýkoliv okamžik z důvodu změn personálních, organizačních či státních/celosvětových událostí (jako je např. pandemie COVID-19).
 • 6.3. Nepředvídatelné události - ve studiem nezaviněných a náhlých případech, tzv. "vypnutí ekonomiky", nebo-li nařízení státních orgánů ČR o omezení segmentů ekonomiky (pod které spadá studio), omezením podnikání či zamezením/zákazem přístupu veřejnosti do prostor studia, nenese za tyto "události" (opatření, nařízení, vyhlášky apod.) - naše studio - žádnou zodpovědnost a kurzovné/předplatné na toto období propadá bez náhrady.
  7.NÁSTUP DO PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍHO KURZU
 • 7.1. Nástup do již probíhajícího KURZU i lekcí s volnou kapacitou je možný, pokud tomu odpovídá zdatnost (začátečník -- či pokročilý) účastníka a jeho zdravotní stav.
 • 7.2. Přihlásit se je možno pomocí R E G I S T R A Č N Í H O formuláře.
 • 7.3. Po úhradě předplatného a zaslání potvrzení o úhradě, a po písemném potvrzení Joga-Studio.cz emailem, je možno KURZ, AKCI navštívit či si REZERVOVAT lekci přes ON-LINE SYSTÉM .
  8.ZRUŠENÍ KURZU či AKTUÁLNÍ NABÍDKY
 • 8.1. Joga-Studio.cz si vyhrazuje právo měnit AKTUÁLNÍ i PLÁNOVANÝ ROZPIS kurzů a hodin v jakýkoliv okamžik z organizačních důvodů, vládních nařízení a personálních změn.
 • 8.2. Nepředvídatelné události - ve studiem nezaviněných a náhlých případech, tzv. "vypnutí ekonomiky", nebo-li nařízení státních orgánů ČR o omezení segmentů ekonomiky (pod které spadá studio), omezením podnikání či zamezením/zákazem přístupu veřejnosti do prostor studia, nenese za tyto "události" (opatření, nařízení, vyhlášky apod.) - naše studio - žádnou zodpovědnost a kurzovné/předplatné na toto období propadá bez náhrady.

ZAVŘENO

  ZAVŘENO do odvolání

  kvůli vládním nařízením v nouzovém stavu.

AKTUÁLNĚ

REGISTROVAT

FACEBOOK